» התנ”ך היומי-יונה

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


יונה פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי-יונה · ו׳ בתשרי תש״פ

יונה פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי-יונה · ז׳ בתשרי תש״פ

יונה פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי-יונה · ח׳ בתשרי תש״פ

יונה פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי-יונה · ט׳ בתשרי תש״פ