» התנ”ך היומי-יחזקאל

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


יחזקאל-פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · י״ט בתמוז תשע״ט

יחזקאל-פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · כ׳ בתמוז תשע״ט

יחזקאל-פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · כ״א בתמוז תשע״ט

יחזקאל-פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · כ״ב בתמוז תשע״ט

יחזקאל-פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · כ״ג בתמוז תשע״ט

יחזקאל-פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · כ״ד בתמוז תשע״ט

יחזקאל-פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · כ״ה בתמוז תשע״ט

יחזקאל-פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · כ״ו בתמוז תשע״ט

יחזקאל-פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · כ״ז בתמוז תשע״ט

יחזקאל-פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · כ״ח בתמוז תשע״ט

יחזקאל-פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · כ״ט בתמוז תשע״ט

יחזקאל-פרק ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · י״ט באב תשע״ט

יחזקאל-פרק מ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 40 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · כ״ט באב תשע״ט

יחזקאל-פרק מב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 42 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · א׳ באלול תשע״ט

יחזקאל-פרק מג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 43 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · ב׳ באלול תשע״ט

יחזקאל-פרק מד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 44 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · ג׳ באלול תשע״ט

יחזקאל-פרק מה''

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 45 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · ד׳ באלול תשע״ט

יחזקאל-פרק מו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 46 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · ה׳ באלול תשע״ט

יחזקאל-פרק מז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 47 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · ו׳ באלול תשע״ט

יחזקאל-פרק מח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 48 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · ז׳ באלול תשע״ט