הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ו'


ירמיהו פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״א באייר תשע״ט

ירמיהו פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ב באייר תשע״ט

ירמיהו פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ג באייר תשע״ט

ירמיהו פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ד באייר תשע״ט

ירמיהו פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ה באייר תשע״ט

ירמיהו פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ו באייר תשע״ט

ירמיהו פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ז באייר תשע״ט

ירמיהו פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ח באייר תשע״ט

ירמיהו פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ט באייר תשע״ט

ירמיהו פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ו׳ בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ז׳ בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ח׳ בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ט׳ בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י׳ בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״א בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״ב בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״ג בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״ד בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ט״ו בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ט״ז בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״ז בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״ח בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״ט בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ׳ בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״א בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ב בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 27 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ג בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ד בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק כט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ה בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ו בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק לא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ז בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק לב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״ח בסיון תשע״ט