» התנ”ך היומי – נחמיה

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'