» התנ”ך היומי-עובדיה

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


עובדיה פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי-עובדיה · י׳ בתשרי תש״פ