הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ו'


עמוס פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי-עמוס · כ״ה באלול תשע״ט

עמוס פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי-עמוס · כ״ו באלול תשע״ט

עמוס פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי-עמוס · כ״ז באלול תשע״ט

עמוס פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי-עמוס · כ״ח באלול תשע״ט

עמוס פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי-עמוס · כ״ט באלול תשע״ט

עמוס פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי-עמוס · ב׳ בתשרי תש״פ

עמוס פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי-עמוס · ג׳ בתשרי תש״פ