» התנ”ך היומי-תהילים חלק ג

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'