» התנ”ך היומי-תהילים חלק א

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'