» התנ”ך היומי

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


יהושע פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי · ו׳ במרחשון תשע״ט

יהושע פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי · ז׳ במרחשון תשע״ט

יהושע פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי · ח׳ במרחשון תשע״ט

יהושע פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי · י״ב במרחשון תשע״ט

יהושע פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי · י״ג במרחשון תשע״ט

יהושע פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי · י״ד במרחשון תשע״ט

יהושע פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי · י״ט במרחשון תשע״ט

יהושע פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי · כ׳ במרחשון תשע״ט

יהושע פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי · כ״א במרחשון תשע״ט

יהושע פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ב במרחשון תשע״ט

יהושע פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ג במרחשון תשע״ט

יהושע פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ז במרחשון תשע״ט

יהושע פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ח במרחשון תשע״ט

שופטים פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ט במרחשון תשע״ט

שופטים פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה התנ"ך היומי · ל׳ במרחשון תשע״ט

שופטים פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה התנ"ך היומי · א׳ בכסלו תשע״ט

שופטים פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה התנ"ך היומי · ב׳ בכסלו תשע״ט

שופטים פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה התנ"ך היומי · ג׳ בכסלו תשע״ט

שופטים פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה התנ"ך היומי · ד׳ בכסלו תשע״ט

שופטים פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה התנ"ך היומי · ה׳ בכסלו תשע״ט

שופטים פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה התנ"ך היומי · ו׳ בכסלו תשע״ט

שופטים פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה התנ"ך היומי · ז׳ בכסלו תשע״ט

שופטים פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה התנ"ך היומי · ח׳ בכסלו תשע״ט

שופטים פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה התנ"ך היומי · ט׳ בכסלו תשע״ט

שופטים פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה התנ"ך היומי · י׳ בכסלו תשע״ט

שופטים פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה התנ"ך היומי · י״א בכסלו תשע״ט

שופטים פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 27 בסדרה התנ"ך היומי · י״ב בכסלו תשע״ט

שופטים פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה התנ"ך היומי · י״ג בכסלו תשע״ט

שופטים פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה התנ"ך היומי · י״ד בכסלו תשע״ט

שופטים פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה התנ"ך היומי · ט״ו בכסלו תשע״ט

שופטים פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה התנ"ך היומי · ט״ז בכסלו תשע״ט

שופטים פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה התנ"ך היומי · י״ז בכסלו תשע״ט

שופטים פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 33 בסדרה התנ"ך היומי · י״ח בכסלו תשע״ט

שופטים פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 34 בסדרה התנ"ך היומי · י״ט בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 35 בסדרה התנ"ך היומי · כ׳ בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 36 בסדרה התנ"ך היומי · כ״א בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 37 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ב בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 38 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ג בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 39 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ד בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 40 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ה בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 41 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ו בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 42 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ז בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 43 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ח בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 44 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ט בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 45 בסדרה התנ"ך היומי · ל׳ בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 46 בסדרה התנ"ך היומי · א׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 47 בסדרה התנ"ך היומי · ב׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 48 בסדרה התנ"ך היומי · ג׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 49 בסדרה התנ"ך היומי · ד׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 50 בסדרה התנ"ך היומי · ה׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 51 בסדרה התנ"ך היומי · ו׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 52 בסדרה התנ"ך היומי · ז׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 53 בסדרה התנ"ך היומי · ח׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 54 בסדרה התנ"ך היומי · ט׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 55 בסדרה התנ"ך היומי · י׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 56 בסדרה התנ"ך היומי · י״א בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 57 בסדרה התנ"ך היומי · י״ב בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 58 בסדרה התנ"ך היומי · י״ג בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 59 בסדרה התנ"ך היומי · י״ד בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 60 בסדרה התנ"ך היומי · ט״ו בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 61 בסדרה התנ"ך היומי · ט״ז בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 62 בסדרה התנ"ך היומי · י״ז בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 63 בסדרה התנ"ך היומי · י״ח בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 64 בסדרה התנ"ך היומי · י״ט בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק לא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 65 בסדרה התנ"ך היומי · כ׳ בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 66 בסדרה התנ"ך היומי · כ״א בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 67 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ב בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 68 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ג בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 69 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ד בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 70 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ה בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 71 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ו בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 72 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ז בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 73 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ח בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 74 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ט בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 75 בסדרה התנ"ך היומי · א׳ בשבט תשע״ט

שמואל ב' פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 76 בסדרה התנ"ך היומי · ב׳ בשבט תשע״ט

שמואל ב' פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 77 בסדרה התנ"ך היומי · ג׳ בשבט תשע״ט

שמואל ב' פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 78 בסדרה התנ"ך היומי · ד׳ בשבט תשע״ט

שמואל ב' פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 79 בסדרה התנ"ך היומי · ה׳ בשבט תשע״ט

שמואל ב' פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 80 בסדרה התנ"ך היומי · ו׳ בשבט תשע״ט

שמואל ב' פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 81 בסדרה התנ"ך היומי · ז׳ בשבט תשע״ט

שמואל ב' פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 82 בסדרה התנ"ך היומי · ח׳ בשבט תשע״ט

שמואל ב' פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 83 בסדרה התנ"ך היומי · ט׳ בשבט תשע״ט

שמואל ב' פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 84 בסדרה התנ"ך היומי · י׳ בשבט תשע״ט

שמואל ב' פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 85 בסדרה התנ"ך היומי · י״א בשבט תשע״ט

שמואל ב' פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 86 בסדרה התנ"ך היומי · י״ב בשבט תשע״ט

שמואל ב' פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 87 בסדרה התנ"ך היומי · י״ג בשבט תשע״ט

שמואל ב' פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 88 בסדרה התנ"ך היומי · י״ד בשבט תשע״ט

שמואל ב' פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 89 בסדרה התנ"ך היומי · ט״ו בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 90 בסדרה התנ"ך היומי · ט״ז בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 91 בסדרה התנ"ך היומי · י״ז בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 92 בסדרה התנ"ך היומי · י״ח בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 93 בסדרה התנ"ך היומי · י״ט בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 94 בסדרה התנ"ך היומי · כ׳ בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 95 בסדרה התנ"ך היומי · כ״א בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 96 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ב בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 97 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ג בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 98 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ד בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 99 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ה בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 100 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ו בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 101 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ז בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 102 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ח בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 103 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ט בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 104 בסדרה התנ"ך היומי · ל׳ בשבט תשע״ט

מלכים א' פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 105 בסדרה התנ"ך היומי · א׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים א' פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 106 בסדרה התנ"ך היומי · ב׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים א' פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 107 בסדרה התנ"ך היומי · ג׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים א' פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 108 בסדרה התנ"ך היומי · ד׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים א' פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 109 בסדרה התנ"ך היומי · ה׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים א' פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 110 בסדרה התנ"ך היומי · ו׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים א' פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 111 בסדרה התנ"ך היומי · ז׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 112 בסדרה התנ"ך היומי · ח׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 113 בסדרה התנ"ך היומי · ט׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 114 בסדרה התנ"ך היומי · י׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 115 בסדרה התנ"ך היומי · י״א באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 116 בסדרה התנ"ך היומי · י״ב באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 117 בסדרה התנ"ך היומי · י״ג באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 118 בסדרה התנ"ך היומי · י״ד באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 119 בסדרה התנ"ך היומי · ט״ו באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 120 בסדרה התנ"ך היומי · ט״ז באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 121 בסדרה התנ"ך היומי · י״ז באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 122 בסדרה התנ"ך היומי · י״ח באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 123 בסדרה התנ"ך היומי · י״ט באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 124 בסדרה התנ"ך היומי · כ׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 125 בסדרה התנ"ך היומי · כ״א באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 126 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ב באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 127 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ג באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 128 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ד באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 129 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ה באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 130 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ו באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 131 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ז באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 132 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ח באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 133 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ט באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 134 בסדרה התנ"ך היומי · ל׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 135 בסדרה התנ"ך היומי · א׳ באדר ב׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 136 בסדרה התנ"ך היומי · ב׳ באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 137 בסדרה התנ"ך היומי · י״ג באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 138 בסדרה התנ"ך היומי · י״ד באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 139 בסדרה התנ"ך היומי · ט״ו באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 140 בסדרה התנ"ך היומי · ט״ז באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 141 בסדרה התנ"ך היומי · י״ז באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 142 בסדרה התנ"ך היומי · י״ח באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 143 בסדרה התנ"ך היומי · י״ט באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 144 בסדרה התנ"ך היומי · כ׳ באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 145 בסדרה התנ"ך היומי · כ״א באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 146 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ב באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 147 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ג באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 148 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ד באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 149 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ה באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 150 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ו באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 151 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ז באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 152 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ח באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 153 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ט באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 154 בסדרה התנ"ך היומי · א׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 155 בסדרה התנ"ך היומי · ב׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 156 בסדרה התנ"ך היומי · ג׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 157 בסדרה התנ"ך היומי · ד׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 158 בסדרה התנ"ך היומי · ה׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 159 בסדרה התנ"ך היומי · ו׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 160 בסדרה התנ"ך היומי · ז׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 161 בסדרה התנ"ך היומי · ח׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 162 בסדרה התנ"ך היומי · ט׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 163 בסדרה התנ"ך היומי · י׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 164 בסדרה התנ"ך היומי · י״א בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 165 בסדרה התנ"ך היומי · י״ב בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 166 בסדרה התנ"ך היומי · י״ג בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק לא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 167 בסדרה התנ"ך היומי · י״ד בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק לב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 168 בסדרה התנ"ך היומי · ט״ו בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק לג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 169 בסדרה התנ"ך היומי · ט״ז בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק לד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 170 בסדרה התנ"ך היומי · י״ז בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק לה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 171 בסדרה התנ"ך היומי · י״ח בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק לו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 172 בסדרה התנ"ך היומי · י״ט בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק לז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 173 בסדרה התנ"ך היומי · כ׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק לח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 174 בסדרה התנ"ך היומי · כ״א בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק לט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 175 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ב בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק מ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 176 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ג בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק מא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 177 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ד בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק מב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 178 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ה בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק מג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 179 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ו בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק מד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 180 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ז בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק מה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 181 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ח בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק מו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 182 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ט בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק מז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 183 בסדרה התנ"ך היומי · ל׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק מח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 184 בסדרה התנ"ך היומי · א׳ באייר תשע״ט

ישעיהו פרק מט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 185 בסדרה התנ"ך היומי · ב׳ באייר תשע״ט

ישעיהו פרק נ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 186 בסדרה התנ"ך היומי · ג׳ באייר תשע״ט

ישעיהו פרק נא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 187 בסדרה התנ"ך היומי · ד׳ באייר תשע״ט

ישעיהו פרק נב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 188 בסדרה התנ"ך היומי · ה׳ באייר תשע״ט

ישעיהו פרק נג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 189 בסדרה התנ"ך היומי · ו׳ באייר תשע״ט

ישעיהו פרק נד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 190 בסדרה התנ"ך היומי · ז׳ באייר תשע״ט

ישעיהו פרק נה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 191 בסדרה התנ"ך היומי · ח׳ באייר תשע״ט

ישעיהו פרק נו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 192 בסדרה התנ"ך היומי · ט׳ באייר תשע״ט

ישעיהו פרק נז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 193 בסדרה התנ"ך היומי · י׳ באייר תשע״ט

ישעיהו פרק נח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 194 בסדרה התנ"ך היומי · י״א באייר תשע״ט

ישעיהו פרק נט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 195 בסדרה התנ"ך היומי · י״ב באייר תשע״ט

ישעיהו פרק ס'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 196 בסדרה התנ"ך היומי · י״ג באייר תשע״ט

ישעיהו פרק סא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 197 בסדרה התנ"ך היומי · י״ד באייר תשע״ט

ישעיהו פרק סב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 198 בסדרה התנ"ך היומי · ט״ו באייר תשע״ט

ישעיהו פרק סג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 199 בסדרה התנ"ך היומי · ט״ז באייר תשע״ט

ישעיהו פרק סד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 200 בסדרה התנ"ך היומי · י״ז באייר תשע״ט

ישעיהו פרק סה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 201 בסדרה התנ"ך היומי · י״ח באייר תשע״ט

ישעיהו פרק סו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 202 בסדרה התנ"ך היומי · כ׳ באייר תשע״ט