הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ו'


יהושע פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי · ו׳ במרחשון תשע״ט

יהושע פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי · ז׳ במרחשון תשע״ט

יהושע פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי · ח׳ במרחשון תשע״ט

יהושע פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי · י״ב במרחשון תשע״ט

יהושע פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי · י״ג במרחשון תשע״ט

יהושע פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי · י״ד במרחשון תשע״ט

יהושע פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי · י״ט במרחשון תשע״ט

יהושע פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי · כ׳ במרחשון תשע״ט

יהושע פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי · כ״א במרחשון תשע״ט

יהושע פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ב במרחשון תשע״ט

יהושע פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ג במרחשון תשע״ט

יהושע פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ז במרחשון תשע״ט

יהושע פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ח במרחשון תשע״ט

שופטים פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ט במרחשון תשע״ט

שופטים פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה התנ"ך היומי · ל׳ במרחשון תשע״ט

שופטים פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה התנ"ך היומי · א׳ בכסלו תשע״ט

שופטים פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה התנ"ך היומי · ב׳ בכסלו תשע״ט

שופטים פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה התנ"ך היומי · ג׳ בכסלו תשע״ט

שופטים פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה התנ"ך היומי · ד׳ בכסלו תשע״ט

שופטים פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה התנ"ך היומי · ה׳ בכסלו תשע״ט

שופטים פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה התנ"ך היומי · ו׳ בכסלו תשע״ט

שופטים פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה התנ"ך היומי · ז׳ בכסלו תשע״ט

שופטים פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה התנ"ך היומי · ח׳ בכסלו תשע״ט

שופטים פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה התנ"ך היומי · ט׳ בכסלו תשע״ט

שופטים פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה התנ"ך היומי · י׳ בכסלו תשע״ט

שופטים פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה התנ"ך היומי · י״א בכסלו תשע״ט

שופטים פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 27 בסדרה התנ"ך היומי · י״ב בכסלו תשע״ט

שופטים פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה התנ"ך היומי · י״ג בכסלו תשע״ט

שופטים פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה התנ"ך היומי · י״ד בכסלו תשע״ט

שופטים פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה התנ"ך היומי · ט״ו בכסלו תשע״ט

שופטים פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה התנ"ך היומי · ט״ז בכסלו תשע״ט

שופטים פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה התנ"ך היומי · י״ז בכסלו תשע״ט

שופטים פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 33 בסדרה התנ"ך היומי · י״ח בכסלו תשע״ט

שופטים פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 34 בסדרה התנ"ך היומי · י״ט בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 35 בסדרה התנ"ך היומי · כ׳ בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 36 בסדרה התנ"ך היומי · כ״א בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 37 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ב בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 38 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ג בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 39 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ד בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 40 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ה בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 41 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ו בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 42 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ז בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 43 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ח בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 44 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ט בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 45 בסדרה התנ"ך היומי · ל׳ בכסלו תשע״ט

שמואל א' פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 46 בסדרה התנ"ך היומי · א׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 47 בסדרה התנ"ך היומי · ב׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 48 בסדרה התנ"ך היומי · ג׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 49 בסדרה התנ"ך היומי · ד׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 50 בסדרה התנ"ך היומי · ה׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 51 בסדרה התנ"ך היומי · ו׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 52 בסדרה התנ"ך היומי · ז׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 53 בסדרה התנ"ך היומי · ח׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 54 בסדרה התנ"ך היומי · ט׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 55 בסדרה התנ"ך היומי · י׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 56 בסדרה התנ"ך היומי · י״א בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 57 בסדרה התנ"ך היומי · י״ב בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 58 בסדרה התנ"ך היומי · י״ג בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 59 בסדרה התנ"ך היומי · י״ד בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 60 בסדרה התנ"ך היומי · ט״ו בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 61 בסדרה התנ"ך היומי · ט״ז בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 62 בסדרה התנ"ך היומי · י״ז בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 63 בסדרה התנ"ך היומי · י״ח בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 64 בסדרה התנ"ך היומי · י״ט בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק לא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 65 בסדרה התנ"ך היומי · כ׳ בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 66 בסדרה התנ"ך היומי · כ״א בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 67 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ב בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 68 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ג בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 69 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ד בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 70 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ה בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 71 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ו בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 72 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ז בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 73 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ח בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 74 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ט בטבת תשע״ט

שמואל ב' פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 75 בסדרה התנ"ך היומי · א׳ בשבט תשע״ט

שמואל ב' פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 76 בסדרה התנ"ך היומי · ב׳ בשבט תשע״ט