הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ו'


אסתר פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי 2 · ז׳ באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי 2 · ח׳ באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי 2 · ט׳ באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי 2 · י׳ באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי 2 · י״א באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי 2 · י״ב באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי 2 · י״ב באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי 2 · י״ג באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי 2 · י״ד באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי 2 · ט״ו באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי 2 · ט״ז באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי 2 · י״ז באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ"ך היומי 2 · י״ח באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה התנ"ך היומי 2 · כ׳ באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה התנ"ך היומי 2 · כ״א באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה התנ"ך היומי 2 · כ״ב באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה התנ"ך היומי 2 · כ״ג באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה התנ"ך היומי 2 · כ״ד באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה התנ"ך היומי 2 · כ״ה באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה התנ"ך היומי 2 · כ״ו באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה התנ"ך היומי 2 · כ״ז באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה התנ"ך היומי 2 · כ״ח באדר ב׳ תשע״ט