» ירמיה

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


ירמיה - שיעור פתיחה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה ירמיה · י״ד באלול תשע״א

ירמיה - פרק א

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה ירמיה · י״ד באלול תשע״א

ירמיה - פרק ב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - המשך פרק ב ופרק ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרקים ד-ו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק ז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - המשך פרק ז ופרק כו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק יא

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק יג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרקים יד-טו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק יז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרקים יח-יט ותחילת כ

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק כ

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

מלכים ב כד - גלות החרש והמסגר

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק כד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרקים כז-כח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרקים לו-לז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק לב - המשך לפרק לח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק לג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק לט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרקים מ-מא - גדליה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א