» כוזרי

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


כוזרי הקדמה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי הפילוסוף

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי נוצרי

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי המוסלמי

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי יא

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי יט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי כח-מג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי המשך מג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי מג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי מד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי נג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי סב-סו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי סב-סו המשך הרחבה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי סה-עו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי פסקה עט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי פ-פו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי פז-פח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי צה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

פסקה צט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי פסקה קג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס