» מפגשים בשביעית תשס”ח


דת ומדע

הרב אליהו זיני · שיעור 1 בסדרה מפגשים בשביעית תשס"ח · כ״ג בטבת תש״ס

כשרות ביין

הרב ישי סמואל · שיעור 16 בסדרה מפגשים בשביעית תשס"ח · כ״ג בטבת תש״ס

עשרת המכות

הרב וינר · שיעור 24 בסדרה מפגשים בשביעית תשס"ח · כ״ג בטבת תש״ס

מוסר מלחמה

מר אפי איתם · שיעור 29 בסדרה מפגשים בשביעית תשס"ח · כ״ג בטבת תש״ס