» סדר הלכה

הרב ישי סמואל

רב היישוב יונתן וראש כולל ההלכה


הרב ישי סמואל נולד בירושלים בקריית משה. למד בבית הספר היסודי "מימון" ומכיתה ז'-יב' בישיבה לצעירים. בשנת תשמ"א הגיע לישיבת הגולן ושם הוא למד ומלמד עד היום. בישיבה למד אצל הרב יהושע ויצמן, ובכולל אצל הרב אהרן איזנטל. הוסמך לרבנות ע"י הרבנים שפירא ואליהו זצ"ל. בצבא שירת בחיל השריון ועבר קורס קציני שריון. סיים את שירותו הצבאי במילואים לפני כחמש שנים בתפקיד רב אוגדה. לפני 32 שנה נשא לאשה את שולמית בתו של הרב יחזקאל דאום זצ"ל שהיה אחד מרבני הישיבה. כחלק ממעורבות הישיבה בהפצת התורה ביישובי רמת הגולן נשלח הרב לפני כ-30 שנה לשמש כדמות תורנית במושב יונתן ולאחר כמה שנים נבחר כרב המושב. מיד לאחר חזרתו מהצבא ביקש הרב ויצמן שישמש כמחנך בבית ספר גולן ומאז הוא מלמד בבית הספר ומשמש גם כרב בית הספר. לאחר פטירת חותנו הרב יחזקאל זצ"ל ששימש כאחראי הכשרות ברמת הגולן, התחיל להיכנס לתפקיד זה וכיום הוא ראש מחלקת הכשרות ברמת הגולן. בישיבה הרב מלמד שיעורי הלכה לכלל הישיבה ולכולל האברכים כהכנה למבחני הסמיכה של הרבנות הראשית.

הלכות הדס- דין נקטם ראשו

הרב ישי סמואל · שיעור 7 בסדרה סדר הלכה · ט״ז באלול תשע״ד

הלכות הדס- הדס עם ענבים

הרב ישי סמואל · שיעור 9 בסדרה סדר הלכה · ט״ז באלול תשע״ד

הלכות הדס- מה נחשב עבות?

הרב ישי סמואל · שיעור 10 בסדרה סדר הלכה · ט״ז באלול תשע״ד

הלכות הדס- הדס היבש והכמוש

הרב שי וינטר · שיעור 11 בסדרה סדר הלכה · ט״ז באלול תשע״ד

הלכות ערבה

הרב ישי סמואל · שיעור 12 בסדרה סדר הלכה · כ׳ באלול תשע״ד

הלכות אתרוג- דין הפיטם והעוקץ

הרב שי וינטר · שיעור 15 בסדרה סדר הלכה · כ״ז באלול תשע״ד

חזזית באתרוג

הרב ישי סמואל · שיעור 16 בסדרה סדר הלכה · כ״ז באלול תשע״ד

הלכות אתרוג- גודל האתרוג

הרב ישי סמואל · שיעור 19 בסדרה סדר הלכה · כ״ח באלול תשע״ד

בעיות בנטילת הלולב

הרב ישי סמואל · שיעור 22 בסדרה סדר הלכה · ג׳ במרחשון תשע״ה

הלכות נטילת ידיים לסעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 23 בסדרה סדר הלכה · ג׳ במרחשון תשע״ה

הלכות נטילת ידיים לסעודה חלק ב

הרב ישי סמואל · שיעור 24 בסדרה סדר הלכה · ה׳ במרחשון תשע״ה

הלכות נטילת ידיים לפירות

הרב ישי סמואל · שיעור 25 בסדרה סדר הלכה · ה׳ במרחשון תשע״ה

אופן נטילת ידיים לסעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 26 בסדרה סדר הלכה · ז׳ במרחשון תשע״ה

דיני הכלים הראויים לנטילה

הרב ישי סמואל · שיעור 27 בסדרה סדר הלכה · ז׳ במרחשון תשע״ה

כלים הראויים לנטילה

הרב ישי סמואל · שיעור 28 בסדרה סדר הלכה · י׳ במרחשון תשע״ה

כח גברא בנטילת ידיים לסעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 29 בסדרה סדר הלכה · י׳ במרחשון תשע״ה

טבילת ידיים וכוונה בנטילה

הרב ישי סמואל · שיעור 30 בסדרה סדר הלכה · י״א במרחשון תשע״ה

מים הכשרים לנטילת ידיים

הרב שי וינטר · שיעור 31 בסדרה סדר הלכה · י״ח במרחשון תשע״ה

נטילת ידיים לכמה אנשים במעט מים

הרב ישי סמואל · שיעור 32 בסדרה סדר הלכה · י״ח במרחשון תשע״ה

מה מהווה חציצה בנטילה?

הרב ישי סמואל · שיעור 33 בסדרה סדר הלכה · י״ט במרחשון תשע״ה

נטילת ידיים במים חמים

הרב ישי סמואל · שיעור 35 בסדרה סדר הלכה · י״ט במרחשון תשע״ה

דין המים אחרי הנטילה

הרב ישי סמואל · שיעור 37 בסדרה סדר הלכה · כ״ד במרחשון תשע״ה

דין נטילה כנגד כל היום

הרב ישי סמואל · שיעור 39 בסדרה סדר הלכה · כ״ז במרחשון תשע״ה

אופן בציעת הפת

הרב ישי סמואל · שיעור 41 בסדרה סדר הלכה · ב׳ בכסלו תשע״ה

על כל קרבנך תקריב מלח

הרב ישי סמואל · שיעור 42 בסדרה סדר הלכה · ב׳ בכסלו תשע״ה

ברכת המוציא

הרב ישי סמואל · שיעור 43 בסדרה סדר הלכה · ג׳ בכסלו תשע״ה

מהי פת הבאה בכיסנין

הרב שי וינטר · שיעור 47 בסדרה סדר הלכה · י׳ בכסלו תשע״ה

הלכות סעודה- פת משונה

הרב ישי סמואל · שיעור 48 בסדרה סדר הלכה · י״א בכסלו תשע״ה

מה מברכים על סופגניה?

הרב ישי סמואל · שיעור 50 בסדרה סדר הלכה · ט״ו בכסלו תשע״ה

הלכות התנהגות בסעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 53 בסדרה סדר הלכה · י״ט בכסלו תשע״ה

איסור ביזוי אוכלים

הרב ישי סמואל · שיעור 54 בסדרה סדר הלכה · י״ט בכסלו תשע״ה

דין שתייה בתוך הסעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 57 בסדרה סדר הלכה · ב׳ בטבת תשע״ה

ברכת הטוב והמטיב

הרב ישי סמואל · שיעור 58 בסדרה סדר הלכה · ג׳ בטבת תשע״ה

דין אכילה לפני הסעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 59 בסדרה סדר הלכה · ו׳ בטבת תשע״ה

דברים הבאים מחמת הסעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 61 בסדרה סדר הלכה · ח׳ בטבת תשע״ה

דברים הבאים לאחר הסעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 62 בסדרה סדר הלכה · י׳ בטבת תשע״ה

דיני הפסק בסעודה- חלק א'

הרב ישי סמואל · שיעור 63 בסדרה סדר הלכה · י״ג בטבת תשע״ה

דיני הפסק בסעודה- חלק ב

הרב ישי סמואל · שיעור 64 בסדרה סדר הלכה · י״ד בטבת תשע״ה

דיני הפסק בסעודה- חלק ג

הרב ישי סמואל · שיעור 65 בסדרה סדר הלכה · ט״ז בטבת תשע״ה

מה נחשב כהפסק בסעודה- חלק א

הרב ישי סמואל · שיעור 66 בסדרה סדר הלכה · ט״ז בטבת תשע״ה

דיני פירורי הפת

הרב ישי סמואל · שיעור 67 בסדרה סדר הלכה · כ״ב בטבת תשע״ה

מים אחרונים- חלק א

הרב ישי סמואל · שיעור 68 בסדרה סדר הלכה · כ״ג בטבת תשע״ה

מים אחרונים- חלק ב

הרב ישי סמואל · שיעור 69 בסדרה סדר הלכה · כ״ד בטבת תשע״ה

ברכת המזון טעונה כוס

הרב ישי סמואל · שיעור 70 בסדרה סדר הלכה · כ״ז בטבת תשע״ה

איך מתקנים כוס יין שנפגמה?

הרב ישי סמואל · שיעור 71 בסדרה סדר הלכה · כ״ח בטבת תשע״ה

דיני כוס של ברכה

הרב ישי סמואל · שיעור 72 בסדרה סדר הלכה · א׳ בשבט תשע״ה

איך מברכים ברכת המזון?

הרב ישי סמואל · שיעור 76 בסדרה סדר הלכה · ח׳ בשבט תשע״ה

אם שכח לאמר מענייני היום

הרב ישי סמואל · שיעור 78 בסדרה סדר הלכה · י״ג בשבט תשע״ה

דין שתיית כוס הברכה

הרב ישי סמואל · שיעור 80 בסדרה סדר הלכה · ט״ו בשבט תשע״ה

נוסח הזימון

הרב ישי סמואל · שיעור 81 בסדרה סדר הלכה · ט״ז בשבט תשע״ה

צירוף לזימון - חלק א

הרב ישי סמואל · שיעור 82 בסדרה סדר הלכה · כ׳ בשבט תשע״ה

צירוף לזימון - חלק ב

הרב ישי סמואל · שיעור 83 בסדרה סדר הלכה · כ׳ בשבט תשע״ה

צירוף לזימון- חלק ג

הרב ישי סמואל · שיעור 84 בסדרה סדר הלכה · כ״ח בשבט תשע״ה

צירוף לזימון- חלק ד

הרב ישי סמואל · שיעור 85 בסדרה סדר הלכה · כ״ח בשבט תשע״ה

מי לא מצטרף לזימון

הרב ישי סמואל · שיעור 86 בסדרה סדר הלכה · כ״ח בשבט תשע״ה

חיוב נשים בזימון

הרב ישי סמואל · שיעור 87 בסדרה סדר הלכה · כ״ח בשבט תשע״ה

צירוף קטן לזימון

הרב ישי סמואל · שיעור 88 בסדרה סדר הלכה · ל׳ בשבט תשע״ה

מי מזמן

הרב ישי סמואל · שיעור 90 בסדרה סדר הלכה · ד׳ באדר תשע״ה

מתנות עניים

הרב ישי סמואל · שיעור 91 בסדרה סדר הלכה · ו׳ באדר תשע״ה

סעודת פורים

הרב ישי סמואל · שיעור 92 בסדרה סדר הלכה · ז׳ באדר תשע״ה

משלוח מנות

הרב ישי סמואל · שיעור 93 בסדרה סדר הלכה · י״א באדר תשע״ה

דיני ארבע כוסות

הרב ישי סמואל · שיעור 95 בסדרה סדר הלכה · י״ג באדר תשע״ה

כוס ראשונה

הרב ישי סמואל · שיעור 96 בסדרה סדר הלכה · י״ז באדר תשע״ה

מרור

הרב ישי סמואל · שיעור 97 בסדרה סדר הלכה · כ׳ באדר תשע״ה

כרפס

הרב ישי סמואל · שיעור 98 בסדרה סדר הלכה · כ״א באדר תשע״ה

אכילת מצה ונטילה שנייה

הרב ישי סמואל · שיעור 100 בסדרה סדר הלכה · כ״ד באדר תשע״ה

אכילת מצה כל ימי הפסח

הרב ישי סמואל · שיעור 101 בסדרה סדר הלכה · כ״ח באדר תשע״ה

מה מברכים על גרעינים?

הרב ישי סמואל · שיעור 102 בסדרה סדר הלכה · ב׳ באייר תשע״ה

קליפות מסוכרות וברכתן

הרב ישי סמואל · שיעור 103 בסדרה סדר הלכה · ח׳ באייר תשע״ה

ברכה על מיץ פירות

הרב ישי סמואל · שיעור 104 בסדרה סדר הלכה · ט׳ באייר תשע״ה

ברכה על מרק פירותירקות

הרב ישי סמואל · שיעור 105 בסדרה סדר הלכה · י״א באייר תשע״ה

ברכה על סוכר

הרב ישי סמואל · שיעור 106 בסדרה סדר הלכה · י״ד באייר תשע״ה

דיני ברכת פרי האדמה

הרב ישי סמואל · שיעור 107 בסדרה סדר הלכה · י״ד באייר תשע״ה

דיני ברכת שהכל נהיה בדברו

הרב ישי סמואל · שיעור 108 בסדרה סדר הלכה · ט״ז באייר תשע״ה

דיני שתיה ואכילה באונס

הרב ישי סמואל · שיעור 109 בסדרה סדר הלכה · ט״ז באייר תשע״ה

ברכה על מרק

הרב ישי סמואל · שיעור 110 בסדרה סדר הלכה · י״ח באייר תשע״ה

טעות בברכה

הרב ישי סמואל · שיעור 111 בסדרה סדר הלכה · כ״ב באייר תשע״ה

הפסק בין הברכה לאכילה

הרב ישי סמואל · שיעור 112 בסדרה סדר הלכה · כ״ג באייר תשע״ה

בירך על מאכל שאינו יכול לאכול

הרב ישי סמואל · שיעור 113 בסדרה סדר הלכה · כ״ג באייר תשע״ה

ברכת בורא נפשות

הרב ישי סמואל · שיעור 114 בסדרה סדר הלכה · א׳ בסיון תשע״ה

ברכה על שלווה וגרנולה

הרב ישי סמואל · שיעור 116 בסדרה סדר הלכה · ג׳ בסיון תשע״ה

ברכה על מרק גריסים ועל אורז

הרב ישי סמואל · שיעור 117 בסדרה סדר הלכה · ז׳ בסיון תשע״ה

דיני ברכה אחרונה

הרב ישי סמואל · שיעור 119 בסדרה סדר הלכה · ט׳ בסיון תשע״ה

דיני ברכת מעין שלוש

הרב ישי סמואל · שיעור 120 בסדרה סדר הלכה · י״ד בסיון תשע״ה

דין מי שטעה בברכה

הרב ישי סמואל · שיעור 121 בסדרה סדר הלכה · ט״ז בסיון תשע״ה

ספק ברכות להקל

הרב ישי סמואל · שיעור 122 בסדרה סדר הלכה · כ׳ בסיון תשע״ה

חיוב ברכה באוכל פחות מכזית

הרב ישי סמואל · שיעור 123 בסדרה סדר הלכה · כ׳ בסיון תשע״ה

חיוב ברכה על אכילת דבר כבריתו

הרב ישי סמואל · שיעור 124 בסדרה סדר הלכה · כ״ב בסיון תשע״ה

דין קדימה בברכה

הרב ישי סמואל · שיעור 126 בסדרה סדר הלכה · כ״ח בסיון תשע״ה

מגע אש

הרב ישי סמואל · שיעור 127 בסדרה סדר הלכה · כ״ט בסיון תשע״ה

דין קדימה בברכה- סיום

הרב ישי סמואל · שיעור 128 בסדרה סדר הלכה · ה׳ בתמוז תשע״ה

עיקר פוטר את הטפל

הרב ישי סמואל · שיעור 129 בסדרה סדר הלכה · ו׳ בתמוז תשע״ה

עיקר פוטר את הטפל- המשך

הרב ישי סמואל · שיעור 130 בסדרה סדר הלכה · ז׳ בתמוז תשע״ה

הוצאת חברו בברכות הנהנין

הרב ישי סמואל · שיעור 131 בסדרה סדר הלכה · ח׳ בתמוז תשע״ה

עניית אמן ושם שמיים לבטלה

הרב ישי סמואל · שיעור 132 בסדרה סדר הלכה · י״א בתמוז תשע״ה

ברכות הריח

הרב ישי סמואל · שיעור 133 בסדרה סדר הלכה · י״ג בתמוז תשע״ה

ברכות הריח- המשך

הרב ישי סמואל · שיעור 134 בסדרה סדר הלכה · י״ד בתמוז תשע״ה

ברכה על מקום שנעשה בו נס

הרב ישי סמואל · שיעור 135 בסדרה סדר הלכה · כ׳ בתמוז תשע״ה

דיני ברכת הגומל- עוברי דרכים

הרב ישי סמואל · שיעור 136 בסדרה סדר הלכה · כ״ח בתמוז תשע״ה

דיני ברכת הגומל- מחלות

הרב ישי סמואל · שיעור 137 בסדרה סדר הלכה · כ״ח בתמוז תשע״ה

דיני ברכת הגומל- כיצד מברך?

הרב ישי סמואל · שיעור 138 בסדרה סדר הלכה · כ״ט בתמוז תשע״ה

אילו מלאכות מותרות ביום טוב?

הרב ישי סמואל · שיעור 140 בסדרה סדר הלכה · ט׳ באלול תשע״ה

דיני יום טוב שני של גלויות

הרב ישי סמואל · שיעור 141 בסדרה סדר הלכה · ט׳ באלול תשע״ה

דיני אש ביום טוב

הרב ישי סמואל · שיעור 144 בסדרה סדר הלכה · י׳ באלול תשע״ה

דיני הדלקת אש וחשמל ביו''ט

הרב ישי סמואל · שיעור 145 בסדרה סדר הלכה · י״ב באלול תשע״ה

דיני כיבוי אש ביום טוב

הרב ישי סמואל · שיעור 146 בסדרה סדר הלכה · י״ד באלול תשע״ה

מצוות שמיעת שופר

הרב ישי סמואל · שיעור 147 בסדרה סדר הלכה · י״ט באלול תשע״ה

אורך התרועה

הרב ישי סמואל · שיעור 148 בסדרה סדר הלכה · י״ט באלול תשע״ה

הפסק נשימה בתקיעות תשר''ת

הרב ישי סמואל · שיעור 149 בסדרה סדר הלכה · י״ט באלול תשע״ה

זמן אמירת סליחות

הרב ישי סמואל · שיעור 150 בסדרה סדר הלכה · כ׳ באלול תשע״ה

סדר אכילת הסימנים בראש השנה

הרב ישי סמואל · שיעור 151 בסדרה סדר הלכה · כ״ה באלול תשע״ה

איסור אכיל ושתייה ביוה"כ

הרב ישי סמואל · שיעור 152 בסדרה סדר הלכה · כ״ו באלול תשע״ה

פרוזבול ושמיטת כספים

הרב ישי סמואל · שיעור 153 בסדרה סדר הלכה · כ״ו באלול תשע״ה

הלכות נעילת הסנדל ביוה''כ

הרב ישי סמואל · שיעור 154 בסדרה סדר הלכה · כ״ט באלול תשע״ה

הרב ישי סמואל- ברכת לישב בסוכה

הרב ישי סמואל · שיעור 155 בסדרה סדר הלכה · ד׳ במרחשון תשע״ו

הדלקת נרות שבת

הרב ישי סמואל · שיעור 156 בסדרה סדר הלכה · ו׳ במרחשון תשע״ו

מי חייב בהדלקת נרות שבת?

הרב ישי סמואל · שיעור 157 בסדרה סדר הלכה · ט׳ במרחשון תשע״ו

קבלת שבת בהדלקת נרות

הרב ישי סמואל · שיעור 158 בסדרה סדר הלכה · ט׳ במרחשון תשע״ו

דיני אדם שעדיין לא הכניס שבת

הרב ישי סמואל · שיעור 159 בסדרה סדר הלכה · י״א במרחשון תשע״ו

הדלקת נר שבת על ידי חשמל

הרב ישי סמואל · שיעור 160 בסדרה סדר הלכה · כ״א במרחשון תשע״ו

הכשר הפתילה והשמן

הרב ישי סמואל · שיעור 161 בסדרה סדר הלכה · כ״א במרחשון תשע״ו

הוספת שמן לנר ממקור אחר

הרב ישי סמואל · שיעור 162 בסדרה סדר הלכה · כ״א במרחשון תשע״ו

קבלת ניצוצות הנר בכלי

הרב ישי סמואל · שיעור 163 בסדרה סדר הלכה · כ״א במרחשון תשע״ו

תפילות מנחה וערבית בערב שבת

הרב ישי סמואל · שיעור 164 בסדרה סדר הלכה · כ״א במרחשון תשע״ו

דיני מי שטעה בתפילות שבת

הרב ישי סמואל · שיעור 165 בסדרה סדר הלכה · כ״א במרחשון תשע״ו

דיני מי שטעה בתפילות שבת- המשך

הרב ישי סמואל · שיעור 166 בסדרה סדר הלכה · כ״ג במרחשון תשע״ו

דיני ברכת מעין שבע

הרב ישי סמואל · שיעור 167 בסדרה סדר הלכה · כ״ג במרחשון תשע״ו

דיני קידוש בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 169 בסדרה סדר הלכה · כ״ח במרחשון תשע״ו

כיסוי הפת בזמן הקידוש

הרב ישי סמואל · שיעור 172 בסדרה סדר הלכה · ה׳ בכסלו תשע״ו

צורת אמירת הקידוש

הרב ישי סמואל · שיעור 173 בסדרה סדר הלכה · ה׳ בכסלו תשע״ו

יין הכשר לקידוש

הרב ישי סמואל · שיעור 176 בסדרה סדר הלכה · י״ד בכסלו תשע״ו

דין יין לבן או מבושל לקידוש

הרב ישי סמואל · שיעור 177 בסדרה סדר הלכה · י״ח בכסלו תשע״ו

דין קידוש במקום שאין יין

הרב ישי סמואל · שיעור 178 בסדרה סדר הלכה · י״ט בכסלו תשע״ו

קידוש במקום סעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 179 בסדרה סדר הלכה · י״ט בכסלו תשע״ו

המקדש לאחרים

הרב ישי סמואל · שיעור 181 בסדרה סדר הלכה · כ״ד בכסלו תשע״ו

הלכות חנוכה

הרב ישי סמואל · שיעור 182 בסדרה סדר הלכה · כ״ד בכסלו תשע״ו

דברים שאסור לאור הנר בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 183 בסדרה סדר הלכה · ט׳ בטבת תשע״ו

אכילת ובציעת הפת בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 184 בסדרה סדר הלכה · ט׳ בטבת תשע״ו

כיבוי נר לחולה בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 188 בסדרה סדר הלכה · כ״ב בטבת תשע״ו

דיני טלטול הנר בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 189 בסדרה סדר הלכה · כ״ב בטבת תשע״ו

דיני הפטרה

הרב ישי סמואל · שיעור 192 בסדרה סדר הלכה · כ״ד בטבת תשע״ו

שניים מקרא ואחד תרגום

הרב ישי סמואל · שיעור 193 בסדרה סדר הלכה · כ״ה בטבת תשע״ו

דיני תפילת מוסף בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 194 בסדרה סדר הלכה · כ״ה בטבת תשע״ו

סעודת הבוקר בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 195 בסדרה סדר הלכה · כ״ו בטבת תשע״ו

דיני סעודת שלישית

הרב ישי סמואל · שיעור 196 בסדרה סדר הלכה · כ״ז בטבת תשע״ו

דיני הבדלה בתפילה

הרב ישי סמואל · שיעור 198 בסדרה סדר הלכה · ג׳ בשבט תשע״ו

דיני הבדלה על היין

הרב ישי סמואל · שיעור 199 בסדרה סדר הלכה · ה׳ בשבט תשע״ו

דיני בשמים בהבדלה

הרב ישי סמואל · שיעור 200 בסדרה סדר הלכה · ח׳ בשבט תשע״ו

דיני נר בהבדלה

הרב ישי סמואל · שיעור 201 בסדרה סדר הלכה · י״ד בשבט תשע״ו

המשך דיני נר בהבדלה

הרב ישי סמואל · שיעור 202 בסדרה סדר הלכה · י״ד בשבט תשע״ו

דיני ערלה לטו בשבט

הרב ישי סמואל · שיעור 204 בסדרה סדר הלכה · י״ז בשבט תשע״ו

סוף דיני הבדלה

הרב ישי סמואל · שיעור 205 בסדרה סדר הלכה · כ״ב בשבט תשע״ו

דיני סעודת מלווה מלכה

הרב ישי סמואל · שיעור 206 בסדרה סדר הלכה · כ״ב בשבט תשע״ו

הליכה במקום שיש בו מים בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 208 בסדרה סדר הלכה · כ״ב בשבט תשע״ו

תליית בגד רטוב בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 213 בסדרה סדר הלכה · כ״ט בשבט תשע״ו

ניעור בגד מאבק בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 214 בסדרה סדר הלכה · ל׳ בשבט תשע״ו

קיפול בגדים בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 216 בסדרה סדר הלכה · ז׳ באדר א׳ תשע״ו

נתינת מים על נעל בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 217 בסדרה סדר הלכה · י״א באדר א׳ תשע״ו

דין נתינת מים על גב נעל עור

הרב ישי סמואל · שיעור 218 בסדרה סדר הלכה · י״א באדר א׳ תשע״ו

ניגוב ידים לאחר רחיצתם

הרב ישי סמואל · שיעור 219 בסדרה סדר הלכה · י״א באדר א׳ תשע״ו

נתינת חומרי איפור על הפנים בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 220 בסדרה סדר הלכה · י״ד באדר א׳ תשע״ו

התעסקות בשיער בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 221 בסדרה סדר הלכה · י״ד באדר א׳ תשע״ו

דיני תחום הליכה בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 222 בסדרה סדר הלכה · ט״ז באדר א׳ תשע״ו

שכר בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 223 בסדרה סדר הלכה · י״ז באדר א׳ תשע״ו

הכנה משבת לחול

הרב ישי סמואל · שיעור 224 בסדרה סדר הלכה · כ״ב באדר א׳ תשע״ו

חילול שבת לצורך מצוות מסוימות

הרב ישי סמואל · שיעור 225 בסדרה סדר הלכה · כ״ח באדר א׳ תשע״ו

הודעות על עסקי רבים בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 226 בסדרה סדר הלכה · כ״ח באדר א׳ תשע״ו

שימוש בגוי בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 227 בסדרה סדר הלכה · ל׳ באדר א׳ תשע״ו

גוי של שבת

הרב ישי סמואל · שיעור 228 בסדרה סדר הלכה · ד׳ באדר ב׳ תשע״ו

שיחה בטלה בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 229 בסדרה סדר הלכה · ד׳ באדר ב׳ תשע״ו

קריאת רשימה ועלונים בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 230 בסדרה סדר הלכה · ד׳ באדר ב׳ תשע״ו

התבוננות בתארוכה בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 231 בסדרה סדר הלכה · ד׳ באדר ב׳ תשע״ו

שימוש בגוי שלא להפסיד ממון

הרב ישי סמואל · שיעור 232 בסדרה סדר הלכה · ה׳ באדר ב׳ תשע״ו

רמיזה לגוי

הרב ישי סמואל · שיעור 233 בסדרה סדר הלכה · ו׳ באדר ב׳ תשע״ו

מוקצה

הרב ישי סמואל · שיעור 234 בסדרה סדר הלכה · י״א באדר ב׳ תשע״ו

כלי שמלאכתו לאיסור

הרב ישי סמואל · שיעור 235 בסדרה סדר הלכה · י״ב באדר ב׳ תשע״ו

נגיעה במוקצה

הרב ישי סמואל · שיעור 236 בסדרה סדר הלכה · י״ג באדר ב׳ תשע״ו

כלי שמלאכתו להיתר

הרב ישי סמואל · שיעור 237 בסדרה סדר הלכה · י״ח באדר ב׳ תשע״ו

כלי שנשבר בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 238 בסדרה סדר הלכה · י״ט באדר ב׳ תשע״ו

מוקצה מחמת גופו

הרב ישי סמואל · שיעור 239 בסדרה סדר הלכה · י״ט באדר ב׳ תשע״ו

פסולת של אוכל בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 240 בסדרה סדר הלכה · כ׳ באדר ב׳ תשע״ו

כפתור בגד שנפל

הרב ישי סמואל · שיעור 241 בסדרה סדר הלכה · ב׳ באייר תשע״ו

כירה שנפלה בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 242 בסדרה סדר הלכה · ד׳ באייר תשע״ו

הזזת מוקצה המסכן

הרב ישי סמואל · שיעור 243 בסדרה סדר הלכה · ז׳ באייר תשע״ו

דין שאריות האוכל

הרב ישי סמואל · שיעור 244 בסדרה סדר הלכה · י׳ באייר תשע״ו

מוקצה מחמת גופו

הרב ישי סמואל · שיעור 245 בסדרה סדר הלכה · י׳ באייר תשע״ו

בשר קפוא בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 246 בסדרה סדר הלכה · י״א באייר תשע״ו

טלטול חיות בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 247 בסדרה סדר הלכה · י״ב באייר תשע״ו

דין מוקצה לפי אדם

הרב ישי סמואל · שיעור 248 בסדרה סדר הלכה · ט״ז באייר תשע״ו

דין כדור משחק בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 249 בסדרה סדר הלכה · ט״ז באייר תשע״ו

טלטול הגר

הרב ישי סמואל · שיעור 250 בסדרה סדר הלכה · כ״ג באייר תשע״ו

בסיס דבר האסור

הרב ישי סמואל · שיעור 251 בסדרה סדר הלכה · כ״ג באייר תשע״ו

בונה בכלים

הרב ישי סמואל · שיעור 252 בסדרה סדר הלכה · כ״ג באייר תשע״ו

פתיחת כלי בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 253 בסדרה סדר הלכה · כ״ט באייר תשע״ו

פתיחת בקבוקי שתיה בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 254 בסדרה סדר הלכה · כ״ט באייר תשע״ו

בנית אוהל עראי בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 255 בסדרה סדר הלכה · א׳ בסיון תשע״ו

יצירת אוהל שלא לשם אוהל

הרב ישי סמואל · שיעור 256 בסדרה סדר הלכה · א׳ בסיון תשע״ו

שימוש במטריה בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 257 בסדרה סדר הלכה · ג׳ בסיון תשע״ו

הלכות חג השבועות

הרב ישי סמואל · שיעור 258 בסדרה סדר הלכה · ג׳ בסיון תשע״ו

על בשרו ועוקצו

הרב ישי סמואל · שיעור 259 בסדרה סדר הלכה · ט״ו בסיון תשע״ו

שאין במינו ניצוד

הרב ישי סמואל · שיעור 260 בסדרה סדר הלכה · ט״ו בסיון תשע״ו

צד - פטור ומותר

הרב ישי סמואל · שיעור 261 בסדרה סדר הלכה · ט״ו בסיון תשע״ו

חיות שברשותו

הרב ישי סמואל · שיעור 262 בסדרה סדר הלכה · ט״ו בסיון תשע״ו

הקדמה - מלאכת קושר

הרב ישי סמואל · שיעור 263 בסדרה סדר הלכה · כ״א בסיון תשע״ו

מלאכת קושר - החזרת שרוך למקומו

הרב ישי סמואל · שיעור 264 בסדרה סדר הלכה · כ״א בסיון תשע״ו

מלאכת קושר המשך

הרב ישי סמואל · שיעור 267 בסדרה סדר הלכה · כ״ז בסיון תשע״ו

מעשה שבת

הרב ישי סמואל · שיעור 269 בסדרה סדר הלכה · כ״ז בסיון תשע״ו

תליית בגד רטוב בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 271 בסדרה סדר הלכה · כ״ט בשבט תשע״ו

בישול גוים בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 271 בסדרה סדר הלכה · כ״ז בסיון תשע״ו

בישול בשמש

הרב ישי סמואל · שיעור 273 בסדרה סדר הלכה · כ״ז בסיון תשע״ו

בישול אחר בישול בלח

הרב ישי סמואל · שיעור 274 בסדרה סדר הלכה · כ״ט בסיון תשע״ו

מכה בפטיש באוכלין

הרב ישי סמואל · שיעור 275 בסדרה סדר הלכה · כ״ט בסיון תשע״ו

דיני כלי ראשון

הרב ישי סמואל · שיעור 276 בסדרה סדר הלכה · א׳ בתמוז תשע״ו

הנחת האוכל על הפלטה בבוקר

הרב ישי סמואל · שיעור 277 בסדרה סדר הלכה · ח׳ בתמוז תשע״ו

המגיס בקדרה

הרב ישי סמואל · שיעור 278 בסדרה סדר הלכה · י״א בתמוז תשע״ו

גדר מלאכת בורר וגדר אלתר

הרב ישי סמואל · שיעור 279 בסדרה סדר הלכה · י״ב בתמוז תשע״ו

בורר בשני אוכלין

הרב ישי סמואל · שיעור 280 בסדרה סדר הלכה · י״ג בתמוז תשע״ו

מלאכת בורר - תערובות

הרב ישי סמואל · שיעור 281 בסדרה סדר הלכה · י״ח בתמוז תשע״ו

בורר בין אוכל למשקה

הרב ישי סמואל · שיעור 282 בסדרה סדר הלכה · כ״א בתמוז תשע״ו

סינון משקים

הרב ישי סמואל · שיעור 283 בסדרה סדר הלכה · כ״א בתמוז תשע״ו

מלילת מלילות

הרב ישי סמואל · שיעור 284 בסדרה סדר הלכה · כ״ה בתמוז תשע״ו

מלאכת סוחט

הרב ישי סמואל · שיעור 285 בסדרה סדר הלכה · כ״ז בתמוז תשע״ו

סחיטת לימון

הרב ישי סמואל · שיעור 286 בסדרה סדר הלכה · כ״ז בתמוז תשע״ו