» ספירת העומר ושבועות


קבלה ללג בעומר

הרב ארז לוי · שיעור 1 בסדרה ספירת העומר ושבועות · כ״ג בטבת תש״ס

על לג בעומר

הרב איתמר אלדר · שיעור 2 בסדרה ספירת העומר ושבועות · כ״ג בטבת תש״ס

לג בעומר

הרב עודד שוגרמן · שיעור 3 בסדרה ספירת העומר ושבועות · כ״ג בטבת תש״ס

שיעור לשבועות

הרב משה לסקר · שיעור 4 בסדרה ספירת העומר ושבועות · כ״ג בטבת תש״ס

מגילת רות - א

הרב עמוס בדש · שיעור 9 בסדרה ספירת העומר ושבועות · ט״ז באייר תשע״ב

מגילת רות - ב

הרב עמוס בדש · שיעור 10 בסדרה ספירת העומר ושבועות · כ״ג באייר תשע״ב

מגילת רות - ג

הרב עמוס בדש · שיעור 11 בסדרה ספירת העומר ושבועות · א׳ בסיון תשע״ב

שיחה לל"ג בעומר

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה ספירת העומר ושבועות · כ״ג באייר תשע״ו