» ספר איוב

הרב יובל שרלו


1 פרקים א,ב

הרב יובל שרלו · שיעור 1 בסדרה ספר איוב · כ״ג בטבת תש״ס

2 פרקים ג,ד

הרב יובל שרלו · שיעור 2 בסדרה ספר איוב · כ״ג בטבת תש״ס

3 פרקים ד,ה,ו

הרב יובל שרלו · שיעור 3 בסדרה ספר איוב · כ״ג בטבת תש״ס

4 פרקים ו,ז

הרב יובל שרלו · שיעור 4 בסדרה ספר איוב · כ״ג בטבת תש״ס

5 פרק ח מענה בלדד

הרב יובל שרלו · שיעור 5 בסדרה ספר איוב · כ״ג בטבת תש״ס