» ספר קהלת

הרב יובל שרלו


1 הקדמה פרק א

הרב יובל שרלו · שיעור 1 בסדרה ספר קהלת · כ״ג בטבת תש״ס

2 פרק ב

הרב יובל שרלו · שיעור 2 בסדרה ספר קהלת · כ״ג בטבת תש״ס

3 פרק ג

הרב יובל שרלו · שיעור 3 בסדרה ספר קהלת · כ״ג בטבת תש״ס

4 המשך פרק ג ותחילת ד

הרב יובל שרלו · שיעור 4 בסדרה ספר קהלת · כ״ג בטבת תש״ס

5 פרקים ה ו

הרב יובל שרלו · שיעור 5 בסדרה ספר קהלת · כ״ג בטבת תש״ס

6 פרק ז

הרב יובל שרלו · שיעור 6 בסדרה ספר קהלת · כ״ג בטבת תש״ס

7 פרקים ז ח

הרב יובל שרלו · שיעור 7 בסדרה ספר קהלת · כ״ג בטבת תש״ס

8 פרקים ט י

הרב יובל שרלו · שיעור 8 בסדרה ספר קהלת · כ״ג בטבת תש״ס

9 פרקים יא יב

הרב יובל שרלו · שיעור 9 בסדרה ספר קהלת · כ״ג בטבת תש״ס