» עולת ראיה על עקידת יצחק

הרב יואל מנוביץ'

ראש הישיבה