» עין איה שבת א’

הרב אהרון איזנטל

רב היישוב חספין ור"מ שיעור ד'