» ערכיותה של השבת

הרב אהרון איזנטל

רב היישוב חספין ור"מ שיעור ד'