» עשרה בטבת


עשרה בטבת

הרב נתנאל אריה · שיעור 2 בסדרה עשרה בטבת · כ״ג בטבת תש״ס

"הלא זה צום אבחרהו"

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה עשרה בטבת · כ״ג בטבת תש״ס

תרגום התורה ליוונית

הרב יהושע ון דייק · שיעור 4 בסדרה עשרה בטבת · ח׳ בשבט תשע״ד