» פורים


פורים - פירוש המגילה חלק א'

הרב שי וינטר · שיעור 1 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

פורים - פירוש המגילה חלק ב'

הרב שי וינטר · שיעור 2 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

פורים - מגילת אסתר

הרב תמיר גרנות · שיעור 3 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

פורים וארץ ישראל

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת שקלים פורים

הרב נתנאל אריה · שיעור 5 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

שיחה לפורים

הרב אהרון איזנטל · שיעור 6 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

שמחת פורים

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 7 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

חסידות לפורים

הרב איתמר אלדר · שיעור 8 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

פורים - מגילת אסתר

הרב איתמר אלדר · שיעור 9 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

שפת אמת על פורים

הרב אברהם שילר · שיעור 10 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

01 פורים - מהר

הרב שי וינטר · שיעור 11 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

02 פורים - מהר

הרב שי וינטר · שיעור 12 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

03 פורים - מהר

הרב שי וינטר · שיעור 13 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

04 פורים - מהר

הרב שי וינטר · שיעור 14 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

גדר חובת השמחה בפורים

הרב אליעזר שנולד · שיעור 15 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

''לעשות פורים'' תיקון גוף

הרב אליעזר שנולד · שיעור 16 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

מהות נס פורים ונהפוך הוא

הרב אליעזר שנולד · שיעור 17 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

שפת אמת על פורים

הרב משה לסקר · שיעור 18 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

עיון בפורים

הרב מנשה שמרלובסקי · שיעור 19 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

תענית אסתר

הרב נתנאל אריה · שיעור 20 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

הדור קיבלוה בימי אחשוורוש

הרב עודד שוגרמן · שיעור 21 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

מגילת אסתר 1

הרב ארז לוי · שיעור 22 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

מגילת אסתר 2

הרב ארז לוי · שיעור 23 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

שו''ת הלכות פורים

הרב מרדכי אליהו · שיעור 24 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

דמותה של אסתר

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 25 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

מגילת אסתר - מרדכי

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 27 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

פורים

הרב דוד צוקרמן · שיעור 28 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

פורים - איש ימיני

הרב אלעזר נאה · שיעור 29 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

שיעור כללי - תענית אסתר

הרב נתנאל אריה · שיעור 31 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

מגילת אסתר - אסתר

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 32 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

בין יוסף למגילת אסתר

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 33 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

מגילת אסתר - א

הרב עמוס בדש · שיעור 35 בסדרה פורים · כ״א בשבט תשע״ב

מגילת אסתר - ב

הרב עמוס בדש · שיעור 36 בסדרה פורים · כ״ט בשבט תשע״ב

פחד יצחק לפורים - עניין א

הרב אהרון איזנטל · שיעור 38 בסדרה פורים · ד׳ באדר תשע״ב

פחד יצחק לפורים - עניין ג

הרב אהרון איזנטל · שיעור 41 בסדרה פורים · ו׳ באדר תשע״ב

מצוות זכירת ומחיית עמלק

הרב משה לסקר · שיעור 42 בסדרה פורים · ז׳ באדר תשע״ב

פחד יצחק לפורים - עניין טו

הרב אהרון איזנטל · שיעור 43 בסדרה פורים · י״א באדר תשע״ב

פחד יצחק לפורים - עניין ו

הרב אהרון איזנטל · שיעור 44 בסדרה פורים · י״א באדר תשע״ב

פורים - קם רבה שחטיה לרבי זירא

הרב ארז לוי · שיעור 45 בסדרה פורים · י״א באדר תשע״ב

משמעות מגילת אסתר לדורות

הרב איתמר אלדר · שיעור 47 בסדרה פורים · י״ב באדר תשע״ב

פחד יצחק לפורים - עניין כא

הרב אהרון איזנטל · שיעור 48 בסדרה פורים · י״ג באדר תשע״ב

ברכה על מצות משלוח מנות

הרב משה לסקר · שיעור 50 בסדרה פורים · י׳ באדר תשע״ג

יום עיון - דברי פתיחה

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 51 בסדרה פורים · י״א באדר תשע״ג

יום עיון - עד דלא ידע

הרב נתנאל אריה · שיעור 52 בסדרה פורים · י״א באדר תשע״ג

יום עיון - ייצור היין בישראל

שלום בלייר · שיעור 53 בסדרה פורים · י״א באדר תשע״ג

יום עיון - היין בהלכה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 54 בסדרה פורים · י״א באדר תשע״ג

אור חדש לפורים - צניעות

הרב אודי הראל · שיעור 55 בסדרה פורים · י״ב באדר תשע״ג

שמחה של מצווה

הרב אלישע וישליצקי · שיעור 56 בסדרה פורים · ד׳ באדר ב׳ תשע״ד

התפילה שהביאה לנס פורים

הרב שי וינטר · שיעור 57 בסדרה פורים · ד׳ באדר ב׳ תשע״ד

ר' צדוק לפורים- מחיית עמלק

הרב שי וינטר · שיעור 58 בסדרה פורים · ד׳ באדר ב׳ תשע״ד

שם משמואל לפורים-א

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 59 בסדרה פורים · ד׳ באדר ב׳ תשע״ד

ההשגחה האלוקית במגילה

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 60 בסדרה פורים · ד׳ באדר ב׳ תשע״ד

מתורת ברסלב לפורים

הרב עמיר כץ · שיעור 61 בסדרה פורים · י״א באדר ב׳ תשע״ד

עמלק ומשה רבינו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 62 בסדרה פורים · ט׳ באדר תשע״ה

פורים

הרב יעקב פייגנבוים · שיעור 63 בסדרה פורים · ד׳ באדר ב׳ תשע״ו

פורים

הרב יהושע ון דייק · שיעור 64 בסדרה פורים · י׳ באדר ב׳ תשע״ו

שמחה בפורים

הרב ידידיה שביב · שיעור 65 בסדרה פורים · י״א באדר ב׳ תשע״ו

קריאת מגילה על ידי נשים

הרב יהושע ון דייק · שיעור 66 בסדרה פורים · י״ח באדר ב׳ תשע״ו

מגילת אסתר (חלק א')

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 67 בסדרה פורים · ט׳ באדר תשע״ז

מגילת אסתר (חלק ב')

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 68 בסדרה פורים · י״ג באדר תשע״ז

מהותו של פורים

ר' אברהם משה קובלסקי · שיעור 69 בסדרה פורים · י״ג באדר תשע״ז