» ”פחד יצחק” על פורים

הרב אהרון איזנטל

רב היישוב חספין ור"מ שיעור ד'