» פרקי דניאל חנניה מישאל ועזריה

הרב אהרון איזנטל

רב היישוב חספין ור"מ שיעור ד'