» פרשת השבוע

הרב יהושע ון דייק

שיעורי פרשת שבוע


פרשת ויגש

הרב יהושע ון דייק · שיעור 1 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת ויחי

הרב יהושע ון דייק · שיעור 2 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת וארא

הרב יהושע ון דייק · שיעור 3 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת בא

הרב יהושע ון דייק · שיעור 4 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת יתרו

הרב יהושע ון דייק · שיעור 5 בסדרה פרשת השבוע · י״ח בשבט תשס״ט

פרשת בשלח

הרב יהושע ון דייק · שיעור 6 בסדרה פרשת השבוע · י״א בשבט תשס״ט

פרשת תרומה

הרב יהושע ון דייק · שיעור 7 בסדרה פרשת השבוע · ב׳ באדר תשס״ט

משפטים

הרב יהושע ון דייק · שיעור 8 בסדרה פרשת השבוע · כ״ה בשבט תשס״ט

פרשת זכור / תצווה

הרב יהושע ון דייק · שיעור 9 בסדרה פרשת השבוע · י׳ באדר תשס״ט

תזריע-מצורע

הרב יהושע ון דייק · שיעור 10 בסדרה פרשת השבוע · כ״ט בניסן תשס״ט

שלח לך

הרב יהושע ון דייק · שיעור 11 בסדרה פרשת השבוע · י״ט בסיון תשס״ט

קרח

הרב יהושע ון דייק · שיעור 12 בסדרה פרשת השבוע · כ״ו בסיון תשס״ט

פרשת חוקת

הרב יהושע ון דייק · שיעור 13 בסדרה פרשת השבוע · ג׳ בתמוז תשס״ט

פרשת לך לך

הרב יהושע ון דייק · שיעור 14 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת תולדות

הרב יהושע ון דייק · שיעור 16 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת ויצא

הרב יהושע ון דייק · שיעור 17 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת משפטים

הרב יהושע ון דייק · שיעור 22 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת קרח - רב ותלמיד

הרב יהושע ון דייק · שיעור 23 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת שופטים

הרב יהושע ון דייק · שיעור 25 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת קרח - רב ותלמיד

הרב יהושע ון דייק · שיעור 46 בסדרה פרשת השבוע · כ״א בסיון תשע״א

פרשת אמור - וחי בהם

הרב יהושע ון דייק · שיעור 64 בסדרה פרשת השבוע · י״ב באייר תשע״ב

קרח - ליצני הדור

הרב יהושע ון דייק · שיעור 81 בסדרה פרשת השבוע · כ״ח בסיון תשע״ג

שופטים - לא תסור

הרב יהושע ון דייק · שיעור 83 בסדרה פרשת השבוע · ט׳ באלול תשע״ג

פרשת ויצא

הרב יהושע ון דייק · שיעור 87 בסדרה פרשת השבוע · כ׳ בשבט תשע״ד

פרשת תצווה

הרב יהושע ון דייק · שיעור 92 בסדרה פרשת השבוע · ז׳ במרחשון תשע״ה

פרשת שלח-חטא המעפילים

הרב יהושע ון דייק · שיעור 93 בסדרה פרשת השבוע · ז׳ במרחשון תשע״ה

פרשת בלק

הרב יהושע ון דייק · שיעור 94 בסדרה פרשת השבוע · ז׳ במרחשון תשע״ה

תולדות - ויקרא שמה רחובות

הרב יהושע ון דייק · שיעור 97 בסדרה פרשת השבוע · כ״ח במרחשון תשע״ה

פרשת וישלח- חטא ראובן

הרב יהושע ון דייק · שיעור 98 בסדרה פרשת השבוע · ט״ו בכסלו תשע״ה

פרשת תצוה- זכור

הרב יהושע ון דייק · שיעור 104 בסדרה פרשת השבוע · ט׳ באדר תשע״ה

פרשת ניצבים- תשובה

הרב יהושע ון דייק · שיעור 107 בסדרה פרשת השבוע · כ״ט באלול תשע״ה

מנהג כפרות בערב יוה''כ

הרב יהושע ון דייק · שיעור 108 בסדרה פרשת השבוע · ח׳ בתשרי תשע״ו

פרשת נח

הרב יהושע ון דייק · שיעור 109 בסדרה פרשת השבוע · ה׳ במרחשון תשע״ו

פרשת לך לך

הרב יהושע ון דייק · שיעור 110 בסדרה פרשת השבוע · י״ג במרחשון תשע״ו

פרשת תולדות

הרב יהושע ון דייק · שיעור 112 בסדרה פרשת השבוע · ה׳ בכסלו תשע״ו

פרשת ויחי

הרב יהושע ון דייק · שיעור 115 בסדרה פרשת השבוע · כ״ב בטבת תשע״ו

פרשת בא - החפזון

הרב יהושע ון דייק · שיעור 117 בסדרה פרשת השבוע · ה׳ בשבט תשע״ו

פרשת יתרו -הכרת הטוב

הרב יהושע ון דייק · שיעור 118 בסדרה פרשת השבוע · כ״ב בשבט תשע״ו

פרשת תצוה -לכבוד ולתפארת

הרב יהושע ון דייק · שיעור 120 בסדרה פרשת השבוע · י״ב באדר א׳ תשע״ו

פרשת כי תשא - חטא העגל

הרב יהושע ון דייק · שיעור 121 בסדרה פרשת השבוע · י״ז באדר א׳ תשע״ו

ברכת האילנות

הרב יהושע ון דייק · שיעור 124 בסדרה פרשת השבוע · כ״ט באדר ב׳ תשע״ו

ברכת כוהנים

הרב יהושע ון דייק · שיעור 126 בסדרה פרשת השבוע · ז׳ בסיון תשע״ו

חטא המעפילים

הרב יהושע ון דייק · שיעור 128 בסדרה פרשת השבוע · כ״ב בסיון תשע״ו

חינוך הבנים

הרב יהושע ון דייק · שיעור 129 בסדרה פרשת השבוע · י״א בתמוז תשע״ו

נקמת ה' במדין

הרב יהושע ון דייק · שיעור 131 בסדרה פרשת השבוע · כ״ה בתמוז תשע״ו

ראש השנה

הרב יהושע ון דייק · שיעור 132 בסדרה פרשת השבוע · ה׳ בתשרי תשע״ז

פרשת נח

הרב יהושע ון דייק · שיעור 133 בסדרה פרשת השבוע · ו׳ בכסלו תשע״ז

פרשת לך-לך

הרב יהושע ון דייק · שיעור 134 בסדרה פרשת השבוע · ו׳ בכסלו תשע״ז

פרשת חיי שרה

הרב יהושע ון דייק · שיעור 135 בסדרה פרשת השבוע · ו׳ בכסלו תשע״ז

פרשת תולדות

הרב יהושע ון דייק · שיעור 136 בסדרה פרשת השבוע · י״ג בכסלו תשע״ז

פרשת יתרו

הרב יהושע ון דייק · שיעור 137 בסדרה פרשת השבוע · כ״ו בשבט תשע״ז

פרשת תצוה

הרב יהושע ון דייק · שיעור 138 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג באדר תשע״ז

פרשת תזריע מצורע

הרב יהושע ון דייק · שיעור 139 בסדרה פרשת השבוע · ג׳ באייר תשע״ז

פרשת בהעלותך

הרב יהושע ון דייק · שיעור 141 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בסיון תשע״ז

פרשת מטות-מסעי

הרב יהושע ון דייק · שיעור 143 בסדרה פרשת השבוע · כ״ו בתמוז תשע״ז