» שיחות מוסר

הרב שי וינטר

ר"מ שיעור ב'


הרב שי וינטר נולד בחיפה ולמד בישיבה התיכונית יבנה בעיר. בשנת תשמ"ט הרב התחיל ללמוד בישיבת הגולן והתגייס לשריון במסגרת ההסדר. בשנת תשנ"ו התחיל הרב ללמוד בכולל 'ארץ חמדה'. ובשנת תשס"א חזר לישיבה בתפקיד ר"מ לבקשת הרב שוגרמן.

חוקת, יצרא דעריות

הרב שי וינטר · שיעור 1 בסדרה שיחות מוסר · ד׳ בתמוז תשס״ז

נצבים וילך

הרב שי וינטר · שיעור 2 בסדרה שיחות מוסר · כ״ב באלול תשס״ז

פרשת ויצא

הרב שי וינטר · שיעור 3 בסדרה שיחות מוסר · ד׳ בכסלו תשס״ח

פרשת יתרו

הרב שי וינטר · שיעור 4 בסדרה שיחות מוסר · ט״ז בשבט תשס״ח

פרשת תזריע - לקראת בין זמנים

הרב שי וינטר · שיעור 5 בסדרה שיחות מוסר · כ״ו באדר ב׳ תשס״ח

פרשת בלק - עין טובה

הרב שי וינטר · שיעור 6 בסדרה שיחות מוסר · ט׳ בתמוז תשס״ט

פרשת נח - היחס ללימוד תורה

הרב שי וינטר · שיעור 7 בסדרה שיחות מוסר · ג׳ במרחשון תש״ע

שיחה לפרשת תצוה - תמיד

הרב שי וינטר · שיעור 14 בסדרה שיחות מוסר · ה׳ באדר א׳ תשע״א

שיחה לפורים - לגלות את ההסתר

הרב שי וינטר · שיעור 15 בסדרה שיחות מוסר · י׳ באדר ב׳ תשע״א