» שמואל

הרב יואל מנוביץ'

ראש הישיבה


שמואל א פרק ב - תפילת חנה

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 4 בסדרה שמואל · ה׳ בכסלו תשע״א

שמואל א פרק ג

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 5 בסדרה שמואל · י״ח בכסלו תשע״א

שמואל א פרק ד - חלק א

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 6 בסדרה שמואל · י״א בטבת תשע״א

שמואל א פרק ד - חלק ב

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 7 בסדרה שמואל · א׳ בשבט תשע״א

שמואל א פרקים ה-ו

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 8 בסדרה שמואל · ח׳ בשבט תשע״א

שמואל א פרק ט

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 10 בסדרה שמואל · י״ג באדר א׳ תשע״א

שמואל א פרק י

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 11 בסדרה שמואל · כ׳ באדר א׳ תשע״א

שמואל א פרק יא

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 12 בסדרה שמואל · כ״ב באייר תשע״א

שמואל א פרק יג

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 13 בסדרה שמואל · כ״ט באייר תשע״א

שמואל א סוף פרק יג ופרק יד

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 14 בסדרה שמואל · ט״ו בסיון תשע״א

שמואל א פרק יד

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 15 בסדרה שמואל · כ״ב בסיון תשע״א

שמואל א פרק טו

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 16 בסדרה שמואל · ט׳ באלול תשע״א

שמואל א פרק טו - המשך

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 17 בסדרה שמואל · י״ז באלול תשע״א

שמואל א פרק טו - סיום

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 18 בסדרה שמואל · ג׳ בתשרי תשע״ב

שמואל א פרק טז

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 19 בסדרה שמואל · ז׳ במרחשון תשע״ב

שמואל א פרק טז - המשך

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 20 בסדרה שמואל · כ׳ במרחשון תשע״ב

שמואל א פרק טז - סיום

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 21 בסדרה שמואל · י״ב בכסלו תשע״ב

שמואל א פרק יז

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 22 בסדרה שמואל · כ׳ בכסלו תשע״ב

שמואל א פרק יז - המשך

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 23 בסדרה שמואל · י׳ בטבת תשע״ב

שמואל א פרק יז - סיום

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 24 בסדרה שמואל · ב׳ בשבט תשע״ב

שמואל א פרק יח

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 25 בסדרה שמואל · ט״ז בשבט תשע״ב

שמואל א פרק יט

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 26 בסדרה שמואל · כ״ב באדר תשע״ב