» שמירת שבת כהלכתה

הרב משה לסקר

מגיד השיעור הכללי