» סיום הש”ס- הדף היומי בגולן
סיום הש”ס- הדף היומי בגולן

לישיבתנו הזכות להיות מגדלור של תורה – לגולן כולו.

עשרות רבות מאד של בוגר ישיבת הגולן מתגוררים בגולן ורבים מהם ממלאים תפקידים משמעותיים במוסדות החינוך והתורה באזור.

אך טבעי הוא שסיום הש”ס הגולני – במסגרת הדף היומי – יערך בישיבתנו בשיתוף רבני הגולן וציבור הלומדים בישובים השונים.

אנו מודים לכב’ הראשון לציון הרב שלמה עמאר שליט”א, על שכיבד בנוכחותו את האירוע ועל השיעור הנפלא בישיבה.

שנזכה בע”ה להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה.