» עשרה בטבת
עשרה בטבת

ביום הקדיש הכללי, בבסיס ‘צנובר’ אשר ברמת הגולן, זכינו לעסוק בגבורה הגדולה של גדולי ישראל ב’גטו קובנה’ – ר’ שרגא פייבל גיברלטר זצ”ל, ור’ יחזקאל ברנשטיין ור’ אברהם גרודז’נסקי השם יקום דמם.

גבורה רוחנית וחיים לאורה של תורה במצבים הקשים ביותר ובשאלות הרגישות ביותר.

אנו תפילה, שאת אותם כוחות אדירים של קדושה שהתגלו בעיצומם של ימי האופל, נזכה לממש כאן בארץ ישראל, בדור הגאולה, למען עמנו וערי אלקינו.