» פותחים את זמן אלול
פותחים את זמן אלול

ברוך ה’, אנו זוכים להתחיל את זמן אלול עם למעלה משישים תלמידים בשיעור א’ בלימוד פרק רביעי במסכת ברכות – פרק ‘תפילת השחר’. בהצלחה רבה לתלמידים החדשים ולרמי”ם הרב גדעון ביר והרב מרדכי גרוס. יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם.
זמן מוצלח לכולם