פותחים את זמן חורף בישיבה

המסכת הנלמדת היא בבא בתרא