» קול ברמה ל”א
קול ברמה ל”א

זכינו להוציא, זו השנה הרביעית ברציפות, את בטאונה הותיק של הישיבה (גיליון לא) קול ברמה. הבטאון, פרי עמל והתמדה של שנה שלמה, בסוגיות בבא בתרא וברכות, הכולל מאמרים רחבים ומעמיקים של תלמידי הישיבה והרמי”ם. נוסף לסוגיות העיוניות, יש בבטאון מאמרי הלכה ומחשבה, וכן מוסף ספרותי של תלמידי ובוגרי הישיבה.