» רבנים » איתמר מורשיעורים אחרונים //

5 דקות של אלול - שמירה וזכירה

איתמר מור · שיעור 23 בסדרה 5 דקות של אלול · כ״ג באלול תשע״גסדרות של הרב //