חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

דוד בבית המדרש

הרב אהרון איזנטל · שיעור 10 בסדרה פרקי דוד · כ״ט בטבת תשע״ח

דוד לומד תורה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 9 בסדרה פרקי דוד · כ״ב בטבת תשע״ח

רבותיו של דוד המלך

הרב אהרון איזנטל · שיעור 8 בסדרה פרקי דוד · ט״ו בטבת תשע״ח

עד כלות

הרב אהרון איזנטל · שיעור 7 בסדרה פרקי דוד · ח׳ בטבת תשע״ח

אל ימנע עצמו מן הרחמים

הרב אהרון איזנטל · שיעור 5 בסדרה פרקי דוד · ג׳ בכסלו תשע״ח