» שיעורים הרב אהרון איזנטל

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

7. הקדמה לפסקה ד

הרב אהרון איזנטל · שיעור 7 בסדרה אורות המלחמה · כ״ג בטבת תש״ס

28. דש המשך

הרב אהרון איזנטל · שיעור 30 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מלאכת לש שיעור 5

הרב אהרון איזנטל · שיעור 62 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

חנוכה ומעשה שכם

הרב אהרון איזנטל · שיעור 13 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס