» שיעורים הרב אהרון איזנטל

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

35. סוחט

הרב אהרון איזנטל · שיעור 36 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

13. בורר

הרב אהרון איזנטל · שיעור 15 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מבוא למוקצה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 47 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

פחד יצחק לפסח שיעור שלישי

הרב אהרון איזנטל · שיעור 30 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

3. פסקה א המשך

הרב אהרון איזנטל · שיעור 3 בסדרה אורות המלחמה · כ״ג בטבת תש״ס