חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

פסח - מצות הסבה 4 כוסות

הרב אהרון איזנטל · שיעור 5 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

מלאכת לש שיעור 2

הרב אהרון איזנטל · שיעור 5 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

36. חליבה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 37 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

14. בורר לאלתר

הרב אהרון איזנטל · שיעור 16 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מבוא למוקצה 2

הרב אהרון איזנטל · שיעור 48 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

4. פסקה ב

הרב אהרון איזנטל · שיעור 4 בסדרה אורות המלחמה · כ״ג בטבת תש״ס