» שיעורים הרב אהרון איזנטל

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

13. בורר

הרב אהרון איזנטל · שיעור 15 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מבוא למוקצה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 47 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

פחד יצחק לפסח שיעור שלישי

הרב אהרון איזנטל · שיעור 30 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

3. פסקה א המשך

הרב אהרון איזנטל · שיעור 3 בסדרה אורות המלחמה · כ״ג בטבת תש״ס

פסח - מצות הסבה 4 כוסות

הרב אהרון איזנטל · שיעור 5 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

מלאכת לש שיעור 2

הרב אהרון איזנטל · שיעור 5 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

36. חליבה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 37 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס