» שיעורים הרב אהרון איזנטל

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

14. בורר לאלתר

הרב אהרון איזנטל · שיעור 16 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מבוא למוקצה 2

הרב אהרון איזנטל · שיעור 48 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

4. פסקה ב

הרב אהרון איזנטל · שיעור 4 בסדרה אורות המלחמה · כ״ג בטבת תש״ס

25. ברירה בכלים

הרב אהרון איזנטל · שיעור 27 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

אהבת ישראל - 1

הרב אהרון איזנטל · שיעור 1 בסדרה אהבת ישראל · כ״ג בטבת תש״ס