» שיעורים הרב אהרון איזנטל

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מלאכת לש שיעור 1

הרב אהרון איזנטל · שיעור 6 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

37. חליבה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 38 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

15. בורר לאלתר

הרב אהרון איזנטל · שיעור 17 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

5. הקדמה לפסקה ג

הרב אהרון איזנטל · שיעור 5 בסדרה אורות המלחמה · כ״ג בטבת תש״ס