» שיעורים הרב אהרון איזנטל

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

26. מלאכת זורה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 28 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מלאכת לש שיעור 3

הרב אהרון איזנטל · שיעור 60 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

אהבת ישראל - 2

הרב אהרון איזנטל · שיעור 2 בסדרה אהבת ישראל · כ״ג בטבת תש״ס

פסח - חמץ נצרות ומה שביניהם

הרב אהרון איזנטל · שיעור 7 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

5. אבות ותולדות

הרב אהרון איזנטל · שיעור 7 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

38. חליבה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 39 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס