» רבנים » הרב אלעזר נאהשיעורים אחרונים //

מכירת יוסף, נר חנוכה ושיבת ציון

הרב אלעזר נאה · שיעור 57 בסדרה חנוכה · כ״ח בכסלו תשע״ד

פורים - איש ימיני

הרב אלעזר נאה · שיעור 29 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ססדרות של הרב //