» רבנים » הרב דוד טורנרשיעורים אחרונים //

הנרות הללו קודש הם

הרב דוד טורנר · שיעור 53 בסדרה חנוכה · כ״ו בכסלו תשע״גסדרות של הרב //