» שיעורים הרב יואל מנוביץ'

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

כוזרי - מאמר שני - ב

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 2 בסדרה כוזרי · כ״ג באלול תשע״ג

5 דקות של אלול - פתיחה

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 22 בסדרה 5 דקות של אלול · י״ט באלול תשע״ג

כוזרי - מאמר שני - א

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 1 בסדרה כוזרי · י״ד באלול תשע״ג

יום עיון - דברי פתיחה

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 51 בסדרה פורים · י״א באדר תשע״ג