» רבנים » הרב יוסי יפהשיעורים אחרונים //

הרמבן ומלכות בית חשמונאי

הרב יוסי יפה · שיעור 52 בסדרה חנוכה · כ״ה בכסלו תשע״גסדרות של הרב //