» שיעורים הרב ישי סמואל

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

הלכות מעשר עני

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה מצוות התלויות בארץ · י״ב במרחשון תש״פ

דיני מעשר שני

הרב ישי סמואל · שיעור 4 בסדרה מצוות התלויות בארץ · ה׳ במרחשון תש״פ

טבל - מקור הלכתי

הרב ישי סמואל · שיעור 3 בסדרה מצוות התלויות בארץ · כ״ב באלול תשע״ט