» שיעורים הרב ישי סמואל

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מקום הדלקת הנרות

הרב ישי סמואל · שיעור 2 בסדרה הלכות חנוכה תשע"ז · כ״א בכסלו תשע״ז

כוונה בתפילה

הרב ישי סמואל · שיעור 24 בסדרה הלכות תפילה · כ״א בכסלו תשע״ז

האם שיכור יכול להתפלל

הרב ישי סמואל · שיעור 26 בסדרה הלכות תפילה · כ״א בכסלו תשע״ז

הסחת דעת בתפילה

הרב ישי סמואל · שיעור 22 בסדרה הלכות תפילה · כ׳ בכסלו תשע״ז

תפילה מתוך פלאפון

הרב ישי סמואל · שיעור 23 בסדרה הלכות תפילה · כ׳ בכסלו תשע״ז