» שיעורים הרב ישי סמואל

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

הלכות קריאת שמע

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה הבית היהודי · כ״ג בטבת תש״ס

הלכות שבת - יסודות דש

הרב ישי סמואל · שיעור 8 בסדרה הלכות שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מליחת אוכלים בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 2 בסדרה הלכות שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מסכת ברכות

הרב ישי סמואל · שיעור 10 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

הפרשת חלה

הרב ישי סמואל · שיעור 9 בסדרה הלכות כשרות · כ״ג בטבת תש״ס

כשרות ביין

הרב ישי סמואל · שיעור 16 בסדרה מפגשים בשביעית תשס"ח · כ״ג בטבת תש״ס

הלכות ציצית חלק א'

הרב ישי סמואל · שיעור 6 בסדרה הבית היהודי · כ״ג בטבת תש״ס

הלכות שבת - גוזז

הרב ישי סמואל · שיעור 9 בסדרה הלכות שבת · כ״ג בטבת תש״ס

שבת - מלאכת קושר

הרב ישי סמואל · שיעור 3 בסדרה הלכות שבת · כ״ג בטבת תש״ס