» רבנים » הרב מנשה וינרשיעורים אחרונים //

מועד צאתך ממצרים

הרב מנשה וינר · שיעור 31 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ז באדר ב׳ תשע״ו

מלחמה בעמלק

הרב מנשה וינר · שיעור 29 בסדרה בית מדרש גולני · י״ג באדר ב׳ תשע״ו

מגילת אסתר

הרב מנשה וינר · שיעור 28 בסדרה בית מדרש גולני · ה׳ באדר ב׳ תשע״ו

פרשת כי תישא

הרב מנשה וינר · שיעור 24 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ז באדר א׳ תשע״ו

פרשת תרומה

הרב מנשה וינר · שיעור 22 בסדרה בית מדרש גולני · ב׳ באדר א׳ תשע״וסדרות של הרב //