שיעורים אחרונים //

מלכים ב' פרק ב' - פרידה מאליהו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה מלכים · כ״ט בתמוז תשע״ח

מלכים ב' פרק א' - חזרת אליהו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה מלכים · ט״ו בתמוז תשע״ח

מלכים א' פרק כ"ב - חלק ב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה מלכים · י״ז בסיון תשע״ח

מלכים א' פרק כ"ב - חלק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה מלכים · י״א באייר תשע״חסדרות של הרב //

מלכים

29 שיעורים


ירמיה

26 שיעורים


ספר יחזקאל

32 שיעורים


עזרא ונחמיה

15 שיעורים


מדרש תנחומא על פרשת שבוע

8 שיעורים


ספר שמואל

46 שיעורים


כוזרי

22 שיעורים