שיעורים אחרונים //

מלכים ב' - פרק ט' המשך

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 43 בסדרה מלכים · ט״ז באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' - פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 42 בסדרה מלכים · ט׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' - פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 41 בסדרה מלכים · כ״ה בשבט תשע״טסדרות של הרב //

התנ"ך היומי

139 שיעורים


מלכים

44 שיעורים


ירמיה

26 שיעורים


ספר יחזקאל

32 שיעורים


עזרא ונחמיה

15 שיעורים


מדרש תנחומא על פרשת שבוע

8 שיעורים


ספר שמואל

46 שיעורים


כוזרי

22 שיעורים