» רבנים » הרב מרדכי פרנקוסדרות של הרב //

התנ"ך היומי - נחמיה

4 שיעורים


התנ"ך היומי - איכה

5 שיעורים


התנ"ך היומי - עזרא

10 שיעורים


התנ"ך היומי - דניאל

13 שיעורים


התנ"ך היומי - שיר השירים

8 שיעורים


התנ"ך היומי - איוב

42 שיעורים


התנ”ך היומי - משלי

31 שיעורים


התנ”ך היומי-תהילים חלק ה

30 שיעורים


התנ”ך היומי-תהילים חלק ד

31 שיעורים


התנ"ך היומי-תהילים חלק ג

30 שיעורים


התנ"ך היומי-תהילים חלק ב

29 שיעורים


התנ"ך היומי-תהילים חלק א

30 שיעורים


התנ"ך היומי-מלאכי

3 שיעורים


התנ"ך היומי-זכריה

14 שיעורים


התנ"ך היומי-חגי

2 שיעורים


התנ"ך היומי-צפניה

3 שיעורים


התנ"ך היומי-חבקוק

3 שיעורים


התנ"ך היומי-נחום

3 שיעורים


התנ"ך היומי-מיכה

7 שיעורים


התנ"ך היומי-עובדיה

1 שיעורים


התנ"ך היומי-יונה

4 שיעורים


התנ"ך היומי-עמוס

9 שיעורים


התנ"ך היומי-יואל

3 שיעורים


התנ"ך היומי-הושע

14 שיעורים


התנ"ך היומי-יחזקאל

48 שיעורים


התנ"ך היומי-ירמיהו

52 שיעורים


התנ"ך היומי - רות

4 שיעורים


התנ"ך היומי - ישעיהו

66 שיעורים


התנ"ך היומי - אסתר

10 שיעורים


התנ"ך היומי - מלכים

47 שיעורים


התנ"ך היומי - שמואל

55 שיעורים


התנ"ך היומי - שופטים

21 שיעורים


התנ"ך היומי - יהושע

14 שיעורים


התנ"ך היומי

202 שיעורים


מלכים

63 שיעורים


ירמיה

26 שיעורים


ספר יחזקאל

32 שיעורים


עזרא ונחמיה

15 שיעורים


מדרש תנחומא על פרשת שבוע

8 שיעורים


ספר שמואל

46 שיעורים


כוזרי

22 שיעורים