» רבנים » הרב מרדכי פרנקושיעורים אחרונים //

מלכים ב' - פרק כ"ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 60 בסדרה מלכים · ד׳ בשבט תש״פ

מלכים ב'- פרק כ"ב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 59 בסדרה מלכים · כ״ו בטבת תש״פ

מלכים ב' - פרק כ"א

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 58 בסדרה מלכים · ה׳ בטבת תש״פסדרות של הרב //

התנ”ך היומי-תהילים חלק ד

5 שיעורים


התנ"ך היומי-תהילים חלק ג

30 שיעורים


התנ"ך היומי-תהילים חלק ב

29 שיעורים


התנ"ך היומי-תהילים חלק א

30 שיעורים


התנ"ך היומי-מלאכי

3 שיעורים


התנ"ך היומי-זכריה

14 שיעורים


התנ"ך היומי-חגי

2 שיעורים


התנ"ך היומי-צפניה

3 שיעורים


התנ"ך היומי-חבקוק

3 שיעורים


התנ"ך היומי-נחום

3 שיעורים


התנ"ך היומי-מיכה

7 שיעורים


התנ"ך היומי-עובדיה

1 שיעורים


התנ"ך היומי-יונה

4 שיעורים


התנ"ך היומי-עמוס

9 שיעורים


התנ"ך היומי-יואל

3 שיעורים


התנ"ך היומי-הושע

14 שיעורים


התנ"ך היומי-יחזקאל

48 שיעורים


התנ"ך היומי-ירמיהו

52 שיעורים


התנ"ך היומי - רות

4 שיעורים


התנ"ך היומי - ישעיהו

66 שיעורים


התנ"ך היומי - אסתר

10 שיעורים


התנ"ך היומי - מלכים

47 שיעורים


התנ"ך היומי - שמואל

55 שיעורים


התנ"ך היומי - שופטים

21 שיעורים


התנ"ך היומי - יהושע

13 שיעורים


התנ"ך היומי

138 שיעורים


מלכים

61 שיעורים


ירמיה

26 שיעורים


ספר יחזקאל

32 שיעורים


עזרא ונחמיה

15 שיעורים


מדרש תנחומא על פרשת שבוע

8 שיעורים


ספר שמואל

46 שיעורים


כוזרי

22 שיעורים