שיעורים אחרונים //

מלכים ב' - פרק י"ד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 47 בסדרה מלכים · י״א באייר תשע״ט

מלכים ב' - פרק י"ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 46 בסדרה מלכים · כ״ח באדר ב׳ תשע״ט

מלכים ב' - פרק י"ב - המשך

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 45 בסדרה מלכים · כ״א באדר ב׳ תשע״טסדרות של הרב //

התנ"ך היומי 2

22 שיעורים


התנ"ך היומי

139 שיעורים


מלכים

47 שיעורים


ירמיה

26 שיעורים


ספר יחזקאל

32 שיעורים


עזרא ונחמיה

15 שיעורים


מדרש תנחומא על פרשת שבוע

8 שיעורים


ספר שמואל

46 שיעורים


כוזרי

22 שיעורים