סדרות של הרב //

התנ"ך היומי-עמוס

7 שיעורים


התנ"ך היומי-יואל

3 שיעורים


התנ"ך היומי-הושע

14 שיעורים


התנ"ך היומי-יחזקאל

48 שיעורים


התנ"ך היומי-ירמיהו

52 שיעורים


התנ"ך היומי - רות

4 שיעורים


התנ"ך היומי - ישעיהו

66 שיעורים


התנ"ך היומי - אסתר

10 שיעורים


התנ"ך היומי - מלכים

47 שיעורים


התנ"ך היומי - שמואל

55 שיעורים


התנ"ך היומי - שופטים

21 שיעורים


התנ"ך היומי - יהושע

13 שיעורים


התנ"ך היומי

138 שיעורים


מלכים

54 שיעורים


ירמיה

26 שיעורים


ספר יחזקאל

32 שיעורים


עזרא ונחמיה

15 שיעורים


מדרש תנחומא על פרשת שבוע

8 שיעורים


ספר שמואל

46 שיעורים


כוזרי

22 שיעורים